Countries Consent

Please choose your location from the alphabetical list below for any additional information applicable in your country.

A | B C DE | F  | G | H I J K L M N O | P | Q | R | S | T | U | V W | X | Y | Z


A

  Australia

Australia flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  Argentina

Argentina flag

I consent to the processing of personal data as provided in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use the personal data and share it with the corresponding local affiliate in your country (“Teva”) in order to respond to your submission and to meet our obligations. Please note that, as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve transfering your personal data outside of your country. Such international transfer may refer to all personal data collected, and could be made even to those jurisdictions that have lower levels of data protection than Argentina, in accordance with the provisions of Law 25.326 on Personal Data Protection, and the clauses of Provision 60/2016 issued by the National Board for the Protection of Personal Data in Argentina. The bearer of the personal data will have the right to request information from Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and/or its affiliates about the processing of their personal data, as well as to request access, rectification, updating or deletion of their personal data. To exercise any of your rights, please contact DepartamentoMedico.TEVAAR@tevapharm.com. The Agency for Access to Public Information is the control authority for Law 25.326. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please refer to our privacy policy.


  Azerbaijan

Azerbaijan flag

Ünvanına tərəfimdən göndərilmiş xahiş davamı olaraq, Operatorun (aşağıda qeyd olunduğu kimi) https://www.tevapharm.com/our-company/corporate-governance/teva-privacy-notice/ linkdə mövcud olunan Fərdi Məlumatların İşlənilmə Qaydaları ilə razı olduğunu və aşağıdakı fərdi məlumatlarımı:
soyad, ad, atanın adı, doğulduğu tarix/ yaş, mobil nömrə, elektron poçt ünvanı və məni müəyyən etdikləri dərəcədə müraciətimin təfərrüatları (bundan sonra – “Fərdi Məlumatlar”).
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  və onun hər əlaqəli şəxsi (bundan sonra – "Operator") tərəfindən toplanılmasına və işlənilməsinə razılıq verirəm.

Ətraflı oxuyun

Toggle Expand/ Collapse

Etiraf edirəm ki, Fərdi Məlumatlarımın toplanılması və işlənilməsində məqsəd  yuxarıda qeyd edilən müraciətimə baxılması və müraciətimdən irəli gələn məsələlərin təhlil etməsinin təmin etməkdədir.
Bu razılıq Fərdi Məlumatların Operator tərəfindən toplanılması, , və işlənilməsi üçün verilir. Operatorun əlaqəli şəxslərinə aşağıdakı şəxslər daxildir:

 • Operatorun birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak payının ən azı 10%-nə sahib olduğu şəxslər; və ya
 • Operatorun Fərdi Məlumatların toplanması və işlənməsi üçün müvafiq müqavilələr bağladığı şəxslər.

Bundan əlavə, mən Fərdi Məlumatlarımın,   ABŞ, İsrail, Hindistan, Ukrayna və Özbəkistan da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq dünyanın istənilən ölkəsində yerləşən Şirkətin əlaqəli şəxslərinə transsərhəd ötürülməsinə razılıq verirəm.
Fərdi məlumatların dəyişdirilməsi, əlavələri və (və ya) məhv edilməsi aşağıdakılar əsasında həyata keçiriləcəkdir:

 • yazılı ərizə;
 • ölümümdən sonra;
 • Operator və / və ya onun hər hansı bir əlaqəli şəxsi ləğv olunduqda;
 • Bu razılığın müddəti bitdikdə;
 • məlumatların toplanılması və işlənilməsi üçün yuxarıda göstərilən səbəblər aradan qaldırıldığı hallarda.

Fərdi Məlumatların (ehtiyat nüsxəsi də daxil olmaqla) məhv edilməsi mərhələlərlə, bir və ya daha çox üsullarla həyata keçiriləcəkdir:

 • müvafiq kağız kəsmə maşını istifadə edərək kağız məlumat daşıyıcısının məhv edilməsi;
 • elektron informasiya daşıyıcısının mexaniki təsirlə məhv edilməsi, bərpa olunmayan vəziyyətə gətirilməsi;
 • elektron məlumat daşıyıcısının bərpasına imkan olmayan bir şəkildə formatlaşdırılması;
 • məlumatların bərpasına imkan verməyən bir qaydada xüsusi proqram təminatından istifadə edərək elektron saxlama mühitində saxlanılan məlumatların silinməsi.

Bu razılıq 5 (beş) il müddətində və ya şəxsən mən tərəfindən imzalanan və mənim tərəfimdən Operatora göndərilən yazılı bildirişlə bu razılıq geri götürülənədək qüvvədə qalır.
Bununla, Fərdi Məlumatlara dəyişiklik və (və ya) əlavələr etmək, habelə Fərdi Məlumatların toplanmasına və işlənməsinə razılığımı istənilən vaxt yuxarıda göstərilən  Operatorun aşağıda qeyd olunan ünvanların birinə yazılı bildiriş göndərməklə geri çağırmaq hüququmun olması barədə xəbərdar olduğumu təsdiqləyirəm: Info.Azerbaijan@tevapharm.com.

Back to top

B

  Belarus

Belarus flag

Я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с данной формой. Персональные данные будут использоваться Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и её аффилированными лицами, таким образом, поскольку Teva является глобальной организацией, Вы соглашаетесь в том числе на трансграничную передачу Ваших персональных данных. Обратите внимание на то, что в соответствии с правом Республики Беларусь для подтверждения Вашего согласия на обработку персональных данных, Вам необходимо заполнить, подписать и направить указанную форму на электронный адрес: Info.Belarus@tevapharm.com.


  Belgium

Belgium flag

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.
Tel: +32 (0)3 820 73 73
Please visit our privacy policy.


  Brazil

Brazil flag

I hereby consent to the processing of personal data as set out in the application form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate, which corresponds in your country to Teva Brasil Farmacêutica Ltda. (“Teva”), for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of Brazil, including to Ireland. You may revoke your consent at any time by contacting us at Info_medicas@tevabrasil.com.br. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please see our privacy policy.

Back to top

C

  Canada

Canada flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  Chile

Chile flag

I consent to the processing of personal data as indicated in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use the personal data and share it with the relevant local affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that, as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of Chile. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please refer to our privacy policy.


  China

China flag

I consent to the processing of personal information data that I have submitted, in accordance with relevant regulations set out herein. Your personal information data will be processed by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with its local affiliates (“Teva”) in your country, for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that Teva is a global organization and therefore may transmit your personal data outside your country during the processing and management of your submission. For details on how Teva will process your data, including those on your data protection rights, please refer to our Privacy Policy. * Since this is a global website and does not receive direct support from local medical professionals in China, we are sorry for failing to provide Chinese text in all circumstances.

Back to top

D

  Denmark

Denmark flag

Teva Denmark A/S
Tlf: + 45 4498 5511
Please visit our privacy policy.

Back to top

F

  Finland

Finland flag

Teva Finland Oy
Tel: +358 20 180 5900
Please visit our privacy policy.

Back to top

H

  Hong Kong

Hong Kong flag

I agree to the processing of the personal information that I submitted based on the relevant regulations set forth. The relevant documents with personal information will, for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations, be processed by Teva Pharmaceutical Industries Ltd., and shared with the relevant local country / region affiliated company of the country / region where you are located (“Teva”). Please note that Teva is a global organization. Therefore, your personal data may be transferred outside of your country / region when processing and managing your submission. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please see Our Privacy Policy.

Back to top

I

  Iceland

Iceland flag

Teva Pharma Iceland
Tel: 550-3300
Please visit our privacy policy.


  Ireland

Ireland flag

Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +44 207 540 7117
Please visit our privacy policy.


  Israel

Israel flag

אני מסכים לעיבוד המידע האישי שמסרתי כאן. המידע האישי ישמש את טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בישראל וחברות הבנות שלה (להלן: "טבע") למטרות תגובה לפנייתי ולמילוי חובותיה של טבע. מאחר שטבע הינה חברה גלובלית, ניהול ועיבוד הפנייה יכלול העברה של המידע אל מחוץ לישראל. למידע נוסף בדבר עיבוד המידע שלכם, לרבות זכויות הגנת המידע, אנא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו.


  Indonesia

Indonesia flag

I agree to the processing of personal data as referred to in the submission form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside your country. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

J

  Japan

Japan flag

I consent to the processing of my personal data as entered on the submission form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. of Israel to respond to your submission and to meet our obligations and will be shared with affiliates (including Teva Takeda Pharma Ltd. and Teva Takeda Yakuhin Ltd.) in your country of residence. Please note that Teva is a global company and personal data will be transferred outside of Japan (including Ireland, a member state of the European Union) to manage your submission. For details about how Teva handles your data, including information about your rights related to data protection, please see our Privacy Policy.

Back to top

K

  Kazakhstan

Kazakhstan flag

I agree to the collection and processing of personal data as shown in the submission form. Personal data used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd., will be transferred to an appropriate local subsidiary in your country («Teva») for the purposes of addressing your submission and to meet our obligations. Please note that as Teva is an international organization, administration and processing of your submission involves a transfer of your personal data outside of your country. For more information about how Teva handles your data, including your rights to data protection, please SEE OUR PRIVACY POLICY.


  Kyrgyzstan

Kyrgyzstan flag

Я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с данной формой. Персональные данные будут использоваться Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и её аффилированными лицами, таким образом, поскольку Teva является глобальной организацией, Вы соглашаетесь в том числе на трансграничную передачу Ваших персональных данных. Обратите внимание на то, что в соответствии с правом Республики Киргизстан для подтверждения Вашего согласия на обработку персональных данных, Вам необходимо заполнить, подписать и направить указанную форму на электронный адрес: Info.Kyrgyzstan@tevapharm.com.

Back to top

M

  Mexico

Mexico flag

I consent to the processing of personal data as indicated in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use the personal data and share it with the relevant local affiliate in your country (“Teva”) for the purpose of responding to your submission and to meet our obligations. Please note that, as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve transfering your personal data outside of Chile. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please refer to our privacy policy.


  Malaysia

Malaysia flag

I consent to the processing of personal data as provided in the submission form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with relevant local affiliates in your country (“Teva”) for the purpose of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that since Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

N

  Netherlands

Netherlands flag

Teva Nederland
Tel: 0800-0228400
Please visit our privacy policy.


  Norway

Norway flag

Teva Norway AS
Tel: +47 66 77 55 90
Please visit our privacy policy.


  New Zealand

New Zealand flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country, including to Ireland. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

P

  Peru

Peru flag

I consent to the processing of personal data as provided in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use the personal data and share it with the corresponding local affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that, as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve transfering your personal data outside of Peru, including Ireland. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please refer to our privacy policy.

Back to top

R

  Russia

Russia flag

I consent to the processing of the personal data as provided in the request form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your request. Note that because Teva is a global organisation, the administration and management of your request will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

S

  Sweden

Sweden flag

Teva Sweden AB
Tel: 042-12 11 00
Please visit our privacy policy.


  Singapore

Singapore flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organisation, the administration and management of your request will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  S. Korea

South Korea flag

I consent to the processing of my personal information provided by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. through the above submission form and shared with the relevant local country affiliate (“Teva”) in your country for the purposes of responding to your submission and meeting our obligations. As a reminder, Teva is a global organization, so we need to transfer your personal information outside the country where you are located in order to operate and manage your submission. We will keep your personal information for as long as necessary to process your submission. Furthermore, you have the right to refuse to consent to the processing of your personal information. However, if you do not consent, we may not be able to respond to your submission. Please refer to our Privacy Policy for Teva’s detailed policy on the processing of your data, including information about your right to data protection.


  South Africa

South Africa flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country, including to Ireland. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

T

  Turkey

Turkey flag

I consent to the processing of my personal information as stated in the submission form. Your personal data may be used by TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. in order to fulfill your submission and to meet our obligations, and may be shared with the local affiliate entrepreneurs in your country (“Teva”). We would like to inform you hereby that Teva is a global organization and that your personal data can be transferred outside Turkey for the management of your submission. Please visit our data privacy policy to learn more about how Teva processes your data including information on the protection of your personal data.


  Thailand

Thailand flag

I consent to the processing of the personal data as specified in the submission form. The personal data will be used and disclosed by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and affiliates in the relevant countries (“Teva”) in your country for the purposes of processing your submission and meeting our obligations. Please note that, since Teva is a global organization, the management and handling of your submission will involve transferring your personal data outside your country. For more information about how your data is processed by Teva, including your data protection rights, please see our Privacy Policy.

Back to top

U

  United States - Generics, Specialty

United States Flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy."


  Ukraine

Ukraine flag

By checking the box on the request form, you are providing your information to the website controller, being Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 124 Dvora Hanevia, Tel Aviv, Israel (“We”). We use the personal information you provide when filling out the submission form to: (a) identify you as the person who made the submission; (b) contact you regarding your submission. We process this information in order for you to receive relevant information about our products and services and to meet our obligations. Personal data can be transferred to a respective legal entity in your country (“Teva”) in order to respond to your submission and help us improve the services we provide and to meet our obligations. Please note that since Teva is a global company, administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how we process your data, including information about your data protection rights, see our privacy policy.


  United Kingdom

United Kingdom flag

Teva UK Limited
Tel: 0207 540 7117
Please visit our privacy policy.


  Uzbekistan

Uzbekistan flag

So'rovnomada ko'rsatilgandek shaxsga doir ma’lumotla ishlov berilishiga rozilik beraman.
Bizning mahsulotlar bilan bog'liq Teva kompaniyasining huquqiy majburiyatlari bajarilishini taminlash, qo'llaniladigan dori vositalarining “xavf/foyda” nisbatini baholash va zarur bo‘lgan taqdirda mahsulotlar to‘g‘risidagi ma'lumotlarni yangilash hamda sizning so'rovingizni qondirish maqsadida shaxsga doir ma'lumotlaringizni taqdim etish orqali ushbu taqdim etilgan ma'lumotlarni, shu jumladan so'rovnomada ko'rsatilgan shaxsga doir ma'lumotlarni, Teva Pharmaceutical Industries Ltd kompaniyasi va uning affillangan shaxslariga uzatilishiga o’z roziligingizni bergan hisoblanasiz.

batafsil ma'lumot

Toggle Expand/ Collapse

Siz taqdim etgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi amaldagi qonunchiligi va https://www.tevapharm.com/our-company/corporate-governance/teva-privacy-notice manzilida joylashgan kompaniyasida amal qiladigan maxfiylikka rioya qilish siyosatiga muvofiq ishlov berilishiga ham rozilik bildirasiz. Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish deganida shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish, tizimlashtirish, saqlash, o‘zgartirish, to‘ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, shu jumladan transchegaraviy uzatish, egasizlantirish va yo‘q qilish bo‘yicha bir harakatni yoki harakatlar majmuini amalga oshirish nazarda tutiladi;
Agarda Sizning ma'lumotingizga ishlov berishning bunday usullari bilan rozi bo'lmasangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanish, ularga o'zgartirish kiritish yoki o'chirishni xohlasangiz, iltimos biz bilan Info.Uzbekistan@tevapharm.com elektron ma'nzili orqali bog'laning.
Agar Sizning so'rovnomangizda boshqa shaxs eslatib o’tilgan bo'lsa, bunday shaxs ushbu ma'lumotlarni Siz tomoningizdan ma’lum qilinishiga, shuningdek, uning shaxsiga doir ma’lumotlarga ishlov berishga rozilik berganligini tasdiqlaysiz. Agar bunday boshqa shaxs o'zi haqidagi ma’lumotlar xabar va ishlov berilishiga rozilik bermagan bo'lsa, iltimos, bizga Info.Uzbekistan@tevapharm.com elektron ma'nzili orqali xabar bering.

Back to top

V

  Venezuela

Venezuela flag

I consent to the processing of personal data as provided in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use the personal data and share it with the relevant local affiliate in your country (“Teva”) for the purpose of responding to your submission and meeting our obligations. Please note that as Teva is a global organization, the administration and management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of Peru, including Ireland. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please refer to our privacy policy.


  Vietnam

Vietnam flag

I agree with the processing of personal data as provided in the submission form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with (“Teva”) affiliates in the same country for the purpose of responding to your submission and meeting our obligations, Please note that since Teva is a global organization, the management of your submission will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva handles your data, including information on data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top